Základní škola a Mateřská škola Zakřany
Zakřany 134, 664 84 Zastávka  IČO: 71 00 55 87 č. účtu:27-7080660237/0100

e-mail ZŠ: zszakrany@zszakrany.cz   tel. ZŠ: 546 431 468 mobil ZŠ: 739 033 361 tel.MŠ: 546 431 561 mobil MŠ: 605 211 943
 e-mail MŠ: skolka@zszakrany.cz  tel.ŠJ: 546 431 335 e-mail ŠJ: jidelna@zszakrany.cz e-mail ŠD: druzina@zszakrany.cz

Obnovení

 

ochrana osobních údajů


Fotky


skolni video


Školka

 

button_skolni-rad-ms.gif


Jídelna


jidelnilistek

 

Řád zš


Rozvrh hodin


Organizace roku


Kroužky

 

poradenské pracovičtě


Historie školy


Družina


Výroční zpráva


stazeni žádosti

 

stazeni


button_publicita-dotace-eu.gif


button_skolska-rada.gif


button_ekonomicke-udaje-skoly.gif

distanční výuka


Prohlášení o přístupnosti

admin@zszakrany.cz

Webové stránky nepoužívají soubory cokies.
© 2022 - Zš a Mš Zakřany

Základní škola Zakřany

Naše škola se nachází na okraji malebné obce Zakřany.
Její součástí je školní družina, která je v provozu od 11.30 do 16.30 hod. a školní jídelna.

škola foto

 Na naší škole probíhá výuka pouze 1. stupně (od 1. do 5. ročníku). Jsme škola tzv. malotřídní, kde jsou sloučeny některé ročníky a vyučování v nich probíhá souběžně. Což ale není na závadu. Naopak. Výuka probíhá za přítomnosti aprobovaných pedagogů. Děti se zde více učí samostatnosti, která je v současné době velmi potřebná.  V současné době je naše škola trojtřídní s pěti ročníky a školní družinou.

Výuka probíhá ve zrekonstruované budově, kde se nachází všechny třídy, školní družina i jídelna s výdejnou stravy.
K dispozici je velká tělocvična, kterou mohou žáci využívat i o přestávce.
Žáci 1., 2., 3., 4. a 5. ročníku jsou vyučováni podle ŠVP Základní školy, který je k nahlédnutí na chodbě nebo v ředitelně školy.
Třídy jsou vybaveny desíti žákovskými počítači a dvěma interaktivními tabulemi
Žáci se učí samostatnosti, práci na internetu a využívají i výukové programy, které je velmi baví.
V letošním školním roce je naše škola zapojena do těchto projektů:

 OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL
MLÉKO DO ŠKOL
PERSONÁLNÍ PODPORA MŠ A ZŠ ZAKŘANY

 Školní rok 2021/2022

Počet tříd Počet dětí
1. třída 11
2. třída 16
3. třída 12
4. třída 10
5. třída 6
celkem 55

Pedagogičtí zaměstnanci školy

Ředitelka školy – Mgr. Renata Procházková
Třídní učitelka 1. ročníku – Mgr. Helena Kopáčková
Třídní učitelka 2. a 4. ročníku -  Mgr. Renata Procházková
Třídní učitelka 3. a 5. ročníku – Mgr. Helena Oswaldová
Učitelka ZŠ –  Anna Mecerodová
Vychovatelka ŠD – Mgr. Edita Nábilková

 Nepedagogičtí zaměstnanci školy

Školnice – Věra Večeřová
Vedoucí školní jídelny – Iva Matějová
Kuchařka – Pavla Havlíková
účetní – Silvie Baráková

Co nabízí naše škola v rámci školního roku

(je možné, že některé plánované akce nebudou být moci naplněny z důvodu zvýšených hygienických opatření)

ˇ       Individuální přístup
ˇ       Kroužky- volnočasové aktivity pro děti
ˇ       Plavecký výcvik (povinně pro žáky 2. a 3. ročníku)
ˇ       Řadu exkurzí, výletů
ˇ       Divadelní, hudební představení pro děti
ˇ       Práci s žáky se SPU a chování i žáky nadanými
ˇ       Řadu projektů v rámci výuky
ˇ       Vítání jara
ˇ       Čarodějnický rej
ˇ       Besídka školy (ke Dni matek)
ˇ       Slavnostní rozsvěcování vánočního stromu
ˇ       Pasování prvňáčků na čtenáře
ˇ       Školní soutěže
ˇ       Spolupráci s okolními školami (např. sportovní turnaje)
ˇ       Mimoškolní akce pro veřejnost, pořádané školou: Putování s Broučky,
        Vánoční jarmark, Maškarní karneval, Pohádkový les 
ˇ       Výukové programy SVČ Ivančice
ˇ       Práci na počítačích a interaktivních tabulích
ˇ       Domácí a bezpečné prostředí pro děti
ˇ       Ochotné, příjemné a aprobované učitele
ˇ       Žáky vedeme k samostatnosti, zodpovědnosti, sebepoznání

Třídní schůzky, hovorové hodiny

Třídní schůzky: 3x  v září, listopadu a dubnu
Konzultační hodiny: Každý 1. čtvrtek v těchto měsících: říjen, prosinec, leden, březen, červen v době od 15.00 do17.00 hod.

Při neúčasti rodičů na třídních schůzkách zpracují třídní učitelé hodnocení za klasifikační období do žákovských knížek nebo notýsků.

Mateřská škola Zakřany

škola foto

Zakřany 102, 664 84 Zastávka

 Naše mateřská škola se nachází téměř v samém centru obce Zakřany.
Provoz MŠ je od 6.45 do 16. 15 hodin.
Je to mateřská škola jednotřídní, která je prostorná a obklopená školní zahradou. Navštěvují ji zpravidla děti 3–6-ti leté. Mateřskou školu navštěvují převážně děti ze Zakřan. Školné činí 300,-Kč za měsíc.
Ředitelka školy – Mgr. Renata Procházková
účetní – Silvie Baráková

Pedagogičtí zaměstnanci MŠ

Vedoucí učitelka – Mgr. Eva Ptáčková
Učitelka – Bc. Eliška Mecerodová
Asistentka pedagoga – Eva Stará

Nepedagogičtí zaměstnanci MŠ

 Školní asistentka – Eva Stará
Školnice – Andrea Kolářová
Zaměstnankyně výdejny stravy – Jitka Hudecová

 Školní rok 2021/2022

Počet tříd Počet dětí
1třída 27

   ORGANIZACE DNE V MŠ

Organizační podmínky:

Uspořádání dne respektuje spontánní aktivity, využití situací, podnětů a nabídek činností z třídního kurikula a podporuje provádění činnosti venku.

6.45 – 9.00 scházení dětí, volné hry dětí, skupinové a individuální činnosti,  didakticky zacílené činnosti, pohybové aktivity  
9.00 – 9.30
hygiena, svačinka
9.30 – 9.45 společná činnost ( komunitní kruh, hra, zpěv)
9.45 – 11.45 příprava na pobyt venku, pobyt venku, aktivity na školní zahradě, vycházky do okolí
11.45 – 12.00 hygiena, příprava na oběd
12.00 – 12.30 oběd, hygiena, odvádění dětí po obědě
12.30 – 14.30 příprava na odpočinek, poslech pohádek, četba z knih, odpočinek dětí (nespící děti vstávají podle individuální potřeby a mají klidnější zájmové aktivity, při kterých neruší spící děti )
14.30 – 16.15 hygiena, odpolední svačina, individuální práce s dětmi, volná hra, činnosti dle výběru dětí, rozcházení dětí domů

 Harmonogram vydávání stravy:

 9.00 hod. přesnídávka
12.00 hod oběd
14.30 hod odpolední svačina

Děti mají po celý den k dispozici termosku s nápojem. Nabízíme ovocný sirup, čaj nebo vodu.

Aktuální informace:

Rok 2022/2023

Zveřejněno xx.xx.2022

Budoucí informace

Rok 2021/2022


Zveřejněno 20.06.2022

Zápis do ZŠ
Ukrajina


Zveřejněno 03.06.2022

Pohádková cesta


Zveřejněno 02.06.2022

Oznámení o přijetí
do MŠ


Zveřejněno 20.05.2022

Zápis do MŠ
Ukrajina


Zveřejněno 10.05.2022

Vystoupení ke Dni matek a pasování


Zveřejněno 10.05.2022

Oznámení o přijetí
do ZŠ


Zveřejněno 12.04.2022

Zápis do MŠ


Zveřejněno 25.03.2022

Zápis do 1. ročníku