Základní škola a Mateřská škola Zakřany

Zakřany 134, 664 84 Zastávka

 

Členové školské rady od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020

Změna od 1. 12. 2018

 

Za zřizovatele (obec Zakřany)

David Cibulka

Robert Sachs

 

Za zákonné zástupce žáků

Petra Grzebinska – předseda školské rady

Ing. Dagmar Roszicsková, PhD.

 

Za pracovníky školy

Mgr. Helena Kopáčková

Mgr. Eva Ptáčková