ŠKOLNÍ JÍDELNA


Stravování žáků ZŠ a MŠ Zakřany zajišťuje školní jídelna-vývařovna,

která se nachází v budově Obecního úřadu, Zakřany č.p. 7.

 

Školní jídelna-vývařovna, připravuje obědy pro

Základní školu Zakřany 134,

dále přesnídávky, obědy a svačinky

pro Mateřskou školu Zakřany 102 a Mateřskou školu Zakřany 92.

 

Ve školní jídelně- výdejně, která je umístěna v budově

Základní školy Zakřany 134, se stravují žáci a učitelé.

 Jídlo se zde vydává od 11.45 hod.

 

Ve dvou školních jídelnách-výdejnách, které jsou umístěny

 v budovách Mateřské školy Zakřany 102 a Mateřské školy Zakřany 92,

se také stravují děti a pracovníci školy.

Přesnídávky, obědy a svačinky vozí do MŠ Zakřany 102

 paní Jitka Hudecová a do MŠ Zakřany 92 paní Eva Mikulková,

které je dětem vydávají.

 

Během vydávání obědů v ZŠ i MŠ, je měřena teplota pokrmů

 v rámci sledování kritických bodů.

 

Ve Školní jídelně-vývařovně pracuje paní Pavla Havlíková jako kuchařka,

paní Jitka Hudecová jako pomocná kuchařka

 a paní Iva Matějová jako vedoucí školní jídelny.

 

Záloha na stravné na školní rok 2022/2023 činí:

MŠ děti 3-6 let: 1.034,- Kč

MŠ děti 7 let: 1.100,- Kč

ZŠ žáci 7-10 let: 660,- Kč

ZŠ žáci 11-14 let: 704,- Kč

Výše zálohy pro jednotlivé skupiny se počítá:

cena oběda x počet pracovních dní(22).

 

Placení stravného probíhá do 10. dne v měsíci.

Platí se za skutečně odebranou stravu za předcházející měsíc.

Prosíme rodiče o důsledné dodržování termínu placení stravného.

Pokud nebude v daném termínu stravné uhrazeno, následující den nedostane dítě oběd.

Obědy se platí převodem na účet ŠJ nebo po domluvě s vedoucí stravování hotově.

 

Číslo účtu ŠJ: 115 - 53 700 002 97/0100

 

Do poznámky uveďte, prosím, jméno a příjmení dítětě

 

Cena obědů od 1. září 2022 činí:

Děti 3 let: přesnídávka 11,- Kč        Děti 7 let: přesnídávka 11,- Kč

                   oběd 27,- Kč                                       oběd 30,- Kč

                   svačinka 9,- Kč                                 svačinka 9,- Kč

-------------------------------------------------------------------------------

                  celkem 47,- Kč                                  celkem 50,- Kč

 

Strávníci 7-10 let:  30,- Kč             Strávníci 11-14 let:  32,- Kč

 

Cena oběda je stanovena podle věku dítěte,

kterého dosáhne v daném školním roce.

 

Platba za měsíc červen 2023 Vám bude uhrazena ze zálohy,

 kterou zaplatíte v srpnu tohoto roku.

Případné přeplatky budou vráceny na Váš účet.

Jestliže strávník nebude v měsíci červnu 2023 přítomen,

bude mu v červenci vrácena záloha v plné výši.

 

Odhlašování obědů je ve školním roce 2022/2023 možné pouze den předem

do 12.00 hod., pokud je nepřítomnost plánována (výlet, lékař, rodinné důvody apod.). V případě nemoci lze stravu odhlásit i ráno do 7.00 hod. osobně nebo telefonicky na čísle 546 431 335.

Na e-mail:jidelna@zszakrany.cz pouze den předem do 12.00 hod.

Odpolední svačinky se odhlašují od 8 do 10 hod. den předem

 nebo e-mailem do 11.00 hod. ve školní jídelně.

 

V případě nepřítomnosti dítěte je možno odebrat oběd

 pouze první den do vlastního čistého jídlonosiče.

 

 

Naše kuchařky Vám přejí DOBROU CHUŤ!

 

2017-2018 Svačinky pro MŠ - foto

 

2020 03 06 Školní obědy - foto