Časové rozvržení vyučování pro školní rok 2021/2022

7.50 – 8.35                   1. vyučovací hodina

 

8.35 – 8.45                    přestávka

 

8.45 – 9.30                   2. vyučovací hodina

 

9.30 – 9.50                   přestávka na svačinu

 

9.50 – 10.35                  3. vyučovací hodina

 

10.35 – 10.45                  přestávka

 

10.45 – 11.30                 4. vyučovací hodina

 

11.30 – 11.40                 přestávka

 

11.40 – 12.25                  5. vyučovací hodina

 

12.25 – 12.35                  přestávka

 

12.35 – 13.20                 6. vyučovací hodina

 

      Rozvrh hodin ZŠ a MŠ Zakřany pro školní rok 2021/2022

 

1. ročník

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

Pondělí

ČJ

M

ČJ

VV

 

Úterý

ČJ

M

ČJ

Prv

Středa

ČJ

M

ČJ

 

Čtvrtek

ČJ

M

Prv

TV

 

Pátek

ČJ

ČJ

HV

TV

 

 

2. ročník

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

Pondělí

ČJ

M

AJ

ČJ – Čt, Ps

Úterý

ČJ

M

VV

ČJ – Čt, Ps

ČJ - Sl

Středa

ČJ

M - G

ČJ – Čt, Ps

TV

Čtvrtek

ČJ

M

Prv

Prv

Pátek

ČJ

TV

M

HV

 

3. ročník

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

Pondělí

ČJ

M

Prv

AJ

M

Úterý

M - G

ČJ

VV

TV

ČJ – Čt, Ps

Středa

ČJ

M

TV

Prv

ČJ – Čt, Ps

Čtvrtek

ČJ

M

ČJ - Sl

AJ

Pátek

ČJ

Prv

AJ

HV

 

4. ročník

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

6. hodina

Pondělí

ČJ

M

ČJ – Čt

 

Úterý

ČJ

M

AJ

ČJ - Sl

HV

Středa

ČJ

M

M - G

TV

Inf

Čtvrtek

ČJ

M

AJ

Vl

Vl

 

Pátek

ČJ

AJ

TV

VV

VV

 

 

5. ročník

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

6. hodina

Pondělí

ČJ

M

ČJ – Čt

M

Úterý

M - G

ČJ

AJ

TV

HV

Středa

ČJ

M

TV

ČJ - Sl

Inf

Čtvrtek

ČJ

M

AJ

Vl

Vl

 

Pátek

ČJ

AJ

VV

VV

 

 

1.ročník

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

Pondělí

ČJ

p. uč. Kopáčková

M

p. uč. Kopáčková

ČJ

p. uč. Kopáčková

VV

p. uč. Kopáčková

Úterý

ČJ

p. uč. Kopáčková

M

p. uč. Kopáčková

ČJ

p. uč. Kopáčková

Prv

p. uč. Kopáčková

Středa

ČJ

p. uč. Kopáčková

M

p. uč. Kopáčková

ČJ

p. uč. Kopáčková

p. uč. Kopáčková

Čtvrtek

ČJ

p. uč. Kopáčková

M

p. uč. Kopáčková

Prv

p. uč. Kopáčková

TV

p. uč. Nábilková

Pátek

ČJ

p. uč. Kopáčková

ČJ

p. uč. Kopáčková

HV

p. uč. Kopáčková

TV

p. uč. Nábilková

 

2.ročník

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

Pondělí

ČJ

Procházková

M

p. uč. Kopáčková

AJ

p.uč.Pekáčová

ČJ-Čt/Ps

Procházková

Úterý

ČJ

Procházková

M

p. uč. Kopáčková

VV

p.uč.Oswaldová

ČJ-Čt/Ps

Procházková

ČJ - Sl

p.uč.Oswaldová

Středa

ČJ

Procházková

M - G

p.uč.Oswaldová

ČJ-Čt/Ps

Procházková

TV

p. uč. Nábilková

Čtvrtek

ČJ

Procházková

M

p. uč. Kopáčková

Prv

p.uč.Kopáčková

Prv

p.uč.Kopáčková

Pátek

ČJ

Procházková

p.uč.Oswaldová

TV

p. uč. Nábilková

M

p. uč. Kopáčková

HV

p.uč.Kopáčková

 

3. ročník

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

Pondělí

ČJ

p.uč.Pekáčová

M

p.uč.Pekáčová

Prv

p.uč.Oswaldová

AJ

p.uč.Pekáčová

M

p.uč.Pekáčová

Úterý

M - G

p.uč.Oswaldová

ČJ

p.uč.Pekáčová

VV

p.uč.Oswaldová

TV

p.uč.Pekáčová

ČJ-Čt/Ps

Procházková

Středa

ČJ

p.uč.Pekáčová

M

p.uč.Pekáčová

TV

p.uč.Pekáčová

Prv

p.uč.Oswaldová

ČJ-Čt/Ps

Procházková

Čtvrtek

ČJ

p.uč.Pekáčová

M

p.uč.Pekáčová

Sl

p.uč.Oswaldová

AJ

p.uč.Pekáčová

Pátek

ČJ

p.uč.Pekáčová

p.uč.Oswaldová

Prv

p.uč.Oswaldová

AJ

p.uč.Pekáčová

HV

p.uč.Kopáčková

 

4. ročník

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

6. hodina

Pondělí

ČJ

Procházková

M

Oswaldová

ČJ - Čt

Procházková

Oswaldová

Oswaldová

 

Úterý

ČJ

Procházková

M

Oswaldová

AJ

Pekáčová

ČJ - Sl

Oswaldová

HV

Kopáčková

Středa

ČJ

Procházková

M

Oswaldová

M - G

Oswaldová

TV

Nábilková

Oswaldová

Inf

Oswaldová

Čtvrtek

ČJ

Procházková

M

Oswaldová

AJ

Pekáčová

Vl

Oswaldová

Vl

Oswaldová

 

Pátek

ČJ

Procházková

AJ

Pekáčová

TV

Nábilková

VV

Oswaldová

VV

Oswaldová

 

 

5.ročník

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

5. hodina

6. hodina

Pondělí

ČJ

Pekáčová

M

Pekáčová

ČJ - Čt

Procházková

Oswaldová

M

Pekáčová

Úterý

M - G

Oswaldová

ČJ

Pekáčová

AJ

Pekáčová

TV

Pekáčová

HV

Kopáčková

Středa

ČJ

Pekáčová

M

Pekáčová

TV

Pekáčová

ČJ - Sl

Procházková

Inf

Oswaldová

Oswaldová

Čtvrtek

ČJ

Pekáčová

M

Pekáčová

AJ

Pekáčová

Vl

Oswaldová

Vl

Oswaldová

 

Pátek

ČJ

Pekáčová

AJ

Pekáčová

Oswaldová

VV

Oswaldová

VV

Oswaldová