Zájmové kroužky pro školní rok  2022/2023

 

Pro letošní školní rok plánujeme nabídnout dětem tyto kroužky, které budou probíhat v budově ZŠ:

 

-        Sluníčko pro předškoláky (zdarma)

 

---------------------------------------------------------

 

 

1. Hudebně-pohybový kroužek

2. Hravá angličtina pro žáky 1. a 2. ročníku

3. Hravá angličtina pro žáky 3. – 5. ročníku

4. Výtvarný kroužek

5. Šikulka (pletení, háčkování, vyšívání, drhání, šití) pro žáky 3. – 5. ročníku

6. Sportovní kroužek včetně florbalu

 

(tyto kroužky jsou pořádány pod DDM Zastávka)

 

 

--------------------------------------------------------------