Aktuální informace:

Videa z besídek

Den Matek ZLATOVLÁSKA 16. 5. 2017

Vánoční besídka Mrazík 15.12.2016

 

Co připravujeme na školní rok 2017/2018

Akce pro veřejnost, Akce ZŠ, Akce ZŠ a MŠ, Akce MŠ

 

Změna cen oběda od 1. 1. 2018

 

Vyhodnocení dotazníku ZŠ Zakřany pro rodiče dětí – červen 2017

 

BŘEZEN

1. 3. – hovorové hodiny od 15.00 do 17.00 hod.

7. 3. – Fyzikální show v kině Réna Ivančice – Oheň, země, voda, vzduch 

16. 3. – 1. plavecký výcvik v Nové Vsi

20. 3. - Vítání jara (akce pro veřejnost) – náves před OÚ Zakřany

Tradiční sběr starého papíru

 

DUBEN

6. 4. – 2. plavecký výcvik v Nové Vsi

6. 4. - Mahenovo divadlo Brno - představení "O perníkové chaloupce"

11. 4. - Olympijské hry (historie)-Téma „Olympijské hry“ má za úkol podnítit u žáků zájem o sport a seznámit je s historií starověkých i novodobých olympijských her, s jejich myšlenkami, symboly a významnými českými i světovými sportovci, atd. Program nabízí činnosti související s probíraným tématem, které si žáci mohou osvojovat a procvičovat-výukový program SVČ Ivančice

13. 4. – 3. plavecký výcvik v Nové Vsi

17. 4. – Třídní schůzky v ZŠ

20. 4. – 4. plavecký výcvik v Nové Vsi

23. 4. - Zápis do 1. tříd ZŠ

27. 4. – 5. plavecký výcvik v Nové Vsi

30. 4. - Čarodějnický rej v ZŠ

30. 4. - Čarodějnický rej v MŠ

 

KVĚTEN

4. 5. – 6. plavecký výcvik v Nové Vsi

10. 5. - Besídka ke Dni matek v MŠ

11. 5. – 7. plavecký výcvik v Nové Vsi

15. 5. - Besídka ke Dni matek ZŠ+pasování předškoláků na školáky+pasování prvňáčků na čtenáře

 

16. 5. - Zápis do MŠ

18. 5. – 8. plavecký výcvik v Nové Vsi

25. 5. – 9. plavecký výcvik v Nové Vsi

30. 5. - Divadlo "Úsměv" - představení v Lukovanech "Tři prasátka"

Vystoupení pro seniory v sále OÚ Zakřany

 

ČERVEN

1. 6. – 10. plavecký výcvik v Nové Vsi

7. 6. – hovorové hodiny od 15.00 do 17.00 hod.

10. 6. - Pohádkový les (akce pro veřejnost)

18. 6. – 22. 6. Škola v přírodě v RS DRAK Křižanov

Školní výlet MŠ

Malá maturita žáků 5. tříd

Pexesiáda, piškvorkiáda

Škola naruby

Spaní ve škole+závěrečný táborák

28. 6. - Čímpak jednou budu (osobnostně sociální výchova)-V programu si děti vyzkouší plnit různé úkoly typické pro některá povolání. Budou muset projevit svoji hbitost, zručnost a bystrý rozum-výukový program SVČ Ivančice