Aktuální informace:

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ ZŠ K PLATBĚ STRAVNÉHO

Vážení rodiče,

obědy musí být uhrazeny NEJPOZDĚJI DO 10. DNE V MĚSÍCI.  Pokud tento den nebudou peníze za obědy na účtu školy nebo zaplaceny v hotovosti u vedoucí školní jídelny, následující den Vaše dítě nedostane oběd.

Děkujeme za pochopení

 

Do fotogalerie byly přidány fotky ze školního roku 2017/2018

Co připravujeme na školní rok 2018/2019

Akce pro veřejnost, Akce ZŠ, Akce ZŠ a MŠ, Akce MŠ

 

ÚNOR

8. 2. – Dinosauři (historie) - S žáky se podíváme za skupinou živočichů, kteří dominovali

živočišné říši před 160-ti miliony let. Program provází základními informacemi o

jejich životě a stopami na českém území, je doplněn fotkami, videi a drobnými

úkoly.

23. 2. - Maškarní karneval (akce pro veřejnost) – sál OÚ Zakřany

 

BŘEZEN

7. 3. – hovorové hodiny od 15.00 do 17.00 hod.

15. 3. – Plavecký výcvik v Nové Vsi – 1. lekce

20. 3. - Vítání jara (akce pro veřejnost) – náves před OÚ Zakřany

22. 3. – Plavecký výcvik v Nové Vsi – 2. lekce

29. 3. – Plavecký výcvik v Nové Vsi – 3. lekce

Tradiční sběr starého papíru

 

DUBEN

Od Masopustu do Velikonoc (tradice a svátky roku) - V programu poznáme co je to Masopust, Velikonoce. V lidových zvycích se setkáme s křesťanskými Velikonocemi i s pohanským slavením jara. Žáci si domů odnesou malou velikonoční památku.

5. 4. – Plavecký výcvik v Nové Vsi – 4. lekce

12 4. – Plavecký výcvik v Nové Vsi – 5. lekce

26. 4. – Plavecký výcvik v Nové Vsi – 6. lekce

Třídní schůzky v ZŠ v 16.00

Zápis do 1. tříd ZŠ

30. 4. - Čarodějnický rej v ZŠ

30. 4. - Čarodějnický rej v MŠ

 

KVĚTEN

Zápis do MŠ

3. 5. – Plavecký výcvik v Nové Vsi – 7. lekce

10. 5. – Plavecký výcvik v Nové Vsi – 8. lekce

14. 5. - Besídka ke Dni matek+pasování předškoláků na školáky+pasování prvňáčků na čtenáře

Besídka ke Dni matek v MŠ v budově školky v 16.30 hod.

17. 5. – Plavecký výcvik v Nové Vsi – 9. lekce

24. 5. – Plavecký výcvik v Nové Vsi – 10. lekce

 

 

ČERVEN

6. 6. – hovorové hodiny od 15.00 do 17.00 hod.

9. 6. - Pohádkový les (akce pro veřejnost)

Ochutnávka ovoce a zeleniny

Ochutnávka mléčných výrobků

17. 6. – 21. 6. - Škola v přírodě v RS Nesměř u Velkého Meziříčí

Školní výlet MŠ

Malá maturita žáků 5. tříd

Spaní ve škole+závěrečný táborák

26. 6. – Sportovní 5-ti boj (sport a pohyb) - V tomto programu si děti porovnávají svoji fyzickou zdatnost. Každý z dětí dostane svoji kartičku, kde budou zaznamenány jeho výkony. Na konci programu každý obdrží diplom a ti nejlepší papírovou medaili.

Pexesiáda, piškvorkiáda

 

 

 

Vyhodnocení dotazníku ZŠ Zakřany pro rodiče dětí – červen 2017