Aktuální informace:

Co připravujeme na školní rok 2017/2018

Akce pro veřejnost, Akce ZŠ, Akce ZŠ a MŠ, Akce MŠ

 

Vyhodnocení dotazníku ZŠ Zakřany pro rodiče dětí – červen 2017

 

KVĚTEN

 

18. 5. – 8. plavecký výcvik v Nové Vsi

22. 5. – 5. plavecký výcvik předškoláků MŠ v Nové Vsi

25. 5. – 9. plavecký výcvik v Nové Vsi

29. 5. – 6. plavecký výcvik předškoláků MŠ v Nové Vsi

30. 5. - Divadlo "Úsměv" - představení v Lukovanech "Tři prasátka"

17. 5. - Vystoupení pro seniory v sále OÚ Zakřany

 

ČERVEN

1. 6. – 10. plavecký výcvik v Nové Vsi

5. 6. – 7. plavecký výcvik předškoláků MŠ v Nové Vsi

 

7. 6. – hovorové hodiny od 15.00 do 17.00 hod.

8. 6. – 8. plavecký výcvik předškoláků MŠ v Nové Vsi

10. 6. - Pohádkový les (akce pro veřejnost)

12. 6. – 9. plavecký výcvik předškoláků MŠ v Nové Vsi

19. 6. – 10. plavecký výcvik předškoláků MŠ v Nové Vsi

18. 6. – 22. 6. Škola v přírodě v RS DRAK Křižanov

Školní výlet MŠ

Malá maturita žáků 5. tříd

Pexesiáda, piškvorkiáda

Škola naruby

Spaní ve škole+závěrečný táborák

28. 6. - Čímpak jednou budu (osobnostně sociální výchova)-V programu si děti vyzkouší plnit různé úkoly typické pro některá povolání. Budou muset projevit svoji hbitost, zručnost a bystrý rozum-výukový program SVČ Ivančice