Aktuální informace:

Do fotogalerie byly přidány fotky MŠ za školní rok 2020/2021

 

Testování 6. 12. a 13. 12. 2021

 

6. 12. a 13. 12. proběhne na naší škole na základě usnesení Vlády České republiky

ze dne 12. listopadu 2021 screeningové testování žáků opět antigenními testy.

V těchto termínech se všichni žáci dostaví do školy v 7.30 hod.

Žáci 1. ročníku půjdou vchodem ze školní zahrady, žáci 2. a 4. ročníku vchodem z tělocvičny

a žáci 3. a 5. ročníku hlavním vchodem školy.

Testování opět proběhne tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu a v případě pozitivního výsledku testu bude žák izolován od ostatních do převzetí zákonným zástupcem. V případě pozitivního testu nebude docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS.

Škola vydá zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl žák pozitivně testován. Dané dítě je povinno podstoupit konfirmační vyšetření metodou testu RT-PCR. Zákonný zástupce je povinen okamžitě informovat školu o výsledku konfirmačního RT-PCR testu.

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování, nutno doložit) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19, nutno doložit), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (Ag test ne starší 24 hodin, PCR ne starší 72 hodin).

Pokud žák nebude ve škole v den testování, podstoupí je v den svého příchodu do školy.

 

Informace o chystaných akcích školy

Vánoční vystoupení žáků ZŠ Zakřany dne 29. 11. 2021

Besídka k rozsvěcení stromečku - děti z MŠ Zakřany 1. 12. 2021

8.12. proběhnou vánoční dílny – dopolední tvoření s dětmi v ZŠ

Před odchodem na vánoční prázdniny - posezení u stromečku s výměnou dárečků v ZŠ

 

Pro aktualizaci (refresh) stránky nechte prohlížeč otevřený po dobu déle jak 60 sekund na požadované stránce. Poté bude její obsah automaticky aktualizován.

Nebo

pro okamžitou aktualizaci najeďte ukazatelem myši na požadovanou stránku rámce, stiskněte pravé tlačítko myši a z nabídky vyberte levým tlačítkem myši znovu načíst rámec. Při otevření v nové kartě vyberte z nabídky načíst znovu nebo stiskněte Ctrl+R.

Pokud se žádné nové informace nezobrazí, nejsou ještě připraveny.