Aktuální informace:

Do fotogalerie byly přidány fotky ze školního roku 2017/2018

Co připravujeme na školní rok 2018/2019

Akce pro veřejnost, Akce ZŠ, Akce ZŠ a MŠ, Akce MŠ

 

PROSINEC

5. 12. – Mikulášská nadílka v ZŠ i MŠ

6. 12. – hovorové hodiny od 15.00 do 17.00 hod.

13. 12. – Vánoční besídka MŠ pro rodiče v budově školky v 16.30 hod.

21. 12. – Školní vánoční besídka ZŠ

 

LEDEN

10. 1. – hovorové hodiny od 15.00 do 17.00 hod.

21. 1. – Divadelní představení Krysáci a ztracený Ludvík (divadlo Bolka Polívky v Brně)

ÚNOR

8. 2. – Dinosauři (historie) - S žáky se podíváme za skupinou živočichů, kteří dominovali

živočišné říši před 160-ti miliony let. Program provází základními informacemi o

jejich životě a stopami na českém území, je doplněn fotkami, videi a drobnými

úkoly.

23. 2. - Maškarní karneval (akce pro veřejnost) – sál OÚ Zakřany

 

BŘEZEN

7. 3. – hovorové hodiny od 15.00 do 17.00 hod.

20. 3. - Vítání jara (akce pro veřejnost) – náves před OÚ Zakřany

Tradiční sběr starého papíru

 

DUBEN

Od Masopustu do Velikonoc (tradice a svátky roku) - V programu poznáme co je to Masopust, Velikonoce. V lidových zvycích se setkáme s křesťanskými Velikonocemi i s pohanským slavením jara. Žáci si domů odnesou malou velikonoční památku.

Třídní schůzky v ZŠ v 16.00

Zápis do 1. tříd ZŠ

30. 4. - Čarodějnický rej v ZŠ

30. 4. - Čarodějnický rej v MŠ

 

KVĚTEN

Zápis do MŠ

14. 5. - Besídka ke Dni matek+pasování předškoláků na školáky+pasování prvňáčků na čtenáře

Besídka ke Dni matek v MŠ v budově školky v 16.30 hod.

 

ČERVEN

6. 6. – hovorové hodiny od 15.00 do 17.00 hod.

9. 6. - Pohádkový les (akce pro veřejnost)

Ochutnávka ovoce a zeleniny

Ochutnávka mléčných výrobků

Škola v přírodě

Školní výlet MŠ

Malá maturita žáků 5. tříd

Spaní ve škole+závěrečný táborák

26. 6. – Sportovní 5-ti boj (sport a pohyb) - V tomto programu si děti porovnávají svoji fyzickou zdatnost. Každý z dětí dostane svoji kartičku, kde budou zaznamenány jeho výkony. Na konci programu každý obdrží diplom a ti nejlepší papírovou medaili.

Pexesiáda, piškvorkiáda

 

 

 

Vyhodnocení dotazníku ZŠ Zakřany pro rodiče dětí – červen 2017